محاسبه بیمه بارنامه

برای محاسبه بیمه بارنامه های خود ابتدا مطابق فایل نمونه اکسل مورد نظر خود را بسازید و پس از آپلود در سیستم مبلغ بیمه کلیه بارنامه ها را دریافت کنید

فایل نمونه

اطلاعات تماس

کرمان بلوار قائم

info@t8rc.ir

09132426641